Figo Fago


Rzeczpospolita nad Wisøá; Przelewa sié fala dyskusji w temacie co bédzie teraz w Polsce, i jak bédzie za panowania nowej sitwy. Wg. Mnie gówno bédzie, gówno bédzie , ale tylko troszké rzadsze, na sztywny stolec musimy popracowa©, a do tego potrzeba lat, i oczywißcie wykorzenienia wszech /obecnego koøtuna nadwißlañskiego zasiedziaøego w øbach czéßci mieszkañców. Przewodniá siøá ,,ciemnego luda” dalej pozostanie – wiadomo kto ! I wg. starego hasøa – Naród z partjá, a partia z narodem, a My bédziemy æyli dostatnio, a My- to ??11863369_1305054822892553_1076420517920254773_n

Reklamy

 Watykan. Książki do Krytyki Finansów Watykanu


When you find something you want to view later, put it in Pocket.

Źródło: Kieszeń: Watykan. Książki do Krytyki Finansów Watykanu