Poseł Ryszard Petru – Wystąpienie z dnia 18 listopada 2015 roku. – Video z sejmu


Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania (exposé Premiera)

Źródło: Poseł Ryszard Petru – Wystąpienie z dnia 18 listopada 2015 roku. – Video z sejmu

Reklamy