Pinterest: odkrywaj i zapisuj twórcze pomysły


Tablica od angelina campagnolo

Źródło: Pinterest: odkrywaj i zapisuj twórcze pomysły

Reklamy

Języki, jakimi posługiwali się obywatele II Rzeczypospolitej – Niezwykle.com


Mniejszości II Rzeczypospolitej stanowiły ponad 30 procent całej populacji. Mapa języków doskonale pokazuje, gdzie niektóre narodowości występowały w dużym skupieniu. I tak Ukraińcy, Białorusini i Rusini to przede wszystkim wschód, Niemcy zachód, a Litwini północny wschód. Do tego dochodzi duża mniejszość żydowska.Poniżej na mapach widzimy rozkład językówWarto dodać, że mniejszość litewska była skoncentrowana w wioskach i miasteczkach wokół Wilna, które było w przeważającej większości polskie Obecni Rusini identyfikują się jako Ukraińcy albo Łemkowie „Inne języki” to przede wszystkim Polesie obecna Polska na tle przedwojennych granicźródło: Nihil Novi Jorunal

Źródło: Języki, jakimi posługiwali się obywatele II Rzeczypospolitej – Niezwykle.com

 PiS da 500 zł na dziecko i 200 zł na kota, psy nic nie dostaną [POLITICAL FICTION]


3.4.2013. - 1When you find something you want to view later, put it in Pocket.

Źródło: Pocket: PiS da 500 zł na dziecko i 200 zł na kota, psy nic nie dostaną [POLITICAL FICTION]