Dość dyskryminacji Polaków w Norwegii! Uwolnić Józia! | CitizenGO


Traktując postępowanie Norwegów jako szczególnie okrutne, bo wymierzone w bezbronne dzieci, wzywamy władze Norwegii do walki z drastycznymi przejawami rasizmu, do respektowania Konwencji Wiedeńskiej i Konwencji Praw Dziecka oraz do uwolnienia Józefa oraz wszystkich bezprawnie przejętych przez Barnevernet polskich dzieci, obywateli Polski.

Źródło: Dość dyskryminacji Polaków w Norwegii! Uwolnić Józia! | CitizenGO