Niemieccy oświeceniowcy o narodzinach USA | Racjonalista TV


Jak czytamy w książce Anny Wolff-Powęskiej: „Niemiecka myśl polityczna wieku oświecenia”, pierwszą idealizowaną przez niemieckich wczesnych liberałów była Szwajcaria. Dla żyjących pod butem licznych feudałów, kantonalne wolności szwajcarskie były egzotycznym ideałem. Szwajcaria uniknęła wojen XVII i XVIII wieku, i już choćby z tego powodu kojarzyła się ze stabilizacją (s. 91). Kolejnym źródłem inspiracji była Wielka Brytania, a zwłaszcza teorie Hume’a, Smitha i Fergusona, którzy uważali, ze umowa społeczna nie kasuje przyrodzonych wolności ludu na rzecz władcy. David Fassmann już w 1717 roku tłumaczy studium Rapina Thoyrasa o brytyjskim systemie politycznym (s. 93). Brytyjski ustrój podziwiali Carl Friedrich Bahrdt, jak również Schlötzer, Kant i Moser. Silnym ośrodkiem promowania brytyjskiego ustroju i myśli politycznej był założony w 1737 roku uniwersytet w Getyndze. Getyński moralista Christoph Meiners (1747-1810) uważał brytyjski parlamentaryzm za ideał, i radził niemiecki

Źródło: Niemieccy oświeceniowcy o narodzinach USA | Racjonalista TV