Kłamstwa The Jewish Week – nie było „nazistowskiej Polski”! Byli natomiast Żydzi w mundurach nazistowskich Niemiec i ŻYDOWSCY KACI NKWD I SB


Redakcja portalu The Jewish Week to ostatnie dno! — Jest czymś absurdalnym i całkowicie niedopuszczalnym, żeby żydowski serwis informacyjny używał sformułowania „nazistowska Polska”!  W…

Źródło: Kłamstwa The Jewish Week – nie było „nazistowskiej Polski”! Byli natomiast Żydzi w mundurach nazistowskich Niemiec i ŻYDOWSCY KACI NKWD I SB

Reklamy