Kto gra w głąba ? Pan Jezus do Anny Argasińskiej – PRAGNĘ BYĆ OGŁOSZONY PRZEZ KOŚCIÓŁ I RZĄD POLSKI CHRYSTUSEM KRÓLEM | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej


Orędzie Pana Jezusa, przekazane Annie Argasińskiej w Warszawie w czerwcu 2013 r. Adjustacja teologiczna – ks. Adam Skwarczyński  „Na końcu czasów wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Starzy będą …

Źródło: Pan Jezus do Anny Argasińskiej – PRAGNĘ BYĆ OGŁOSZONY PRZEZ KOŚCIÓŁ I RZĄD POLSKI CHRYSTUSEM KRÓLEM | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

Reklamy