Kempa kontra Dunin. „OKO” rozstrzyga starcie o ŚDM – oko.press


Chodzi o pieniądze, które Polska wydaje na organizację Światowych Dni Młodzieży. Artur Dunin pytał, czy politycy podjęli decyzję o poniesieniu kosztów przeprowadzenia Światowych Dni Młodzieży, które w innym wypadku poniósłby organizator. Beata Kempa odpowiedziała, że Polska nie finansuje imprezy, a wydatki wynikają z obowiązków państwa wobec obywateli. OKO.press konsekwentnie dokumentuje wydatki na Światowe Dni Młodzieży. Zespół […]

Źródło: Kempa kontra Dunin. „OKO” rozstrzyga starcie o ŚDM – oko.press

Reklamy