Seks Terlikowskich — TABLOID ONLINE


Dziś coś ze sfery życia osobistego, w tym i seksualnego, współczesnych, katolickich elit Rzeczpospolitej. Są to wzory zachowań istotne dla nas wszystkich, i choć podglądanie ich i naśladowanie może obowiązkiem nie jest, ale obojętność też nie jest wskazana. Otóż jak pewnie już czytaliście, moralny autorytet jakim bez wątpienia jest pani Terlikowska (kto uważa inaczej, niechaj […]

via Seks Terlikowskich — TABLOID ONLINE

Reklamy