Watykańska okupacja – Krzysztof Pieczyński


„To ja zaproponuję, by postawić Kościół przed trybunałem za zbrodnie przeciwko ludzkości.” Dwa mi­liar­dy ludzi są „za­hip­no­ty­zo­wa­ne” przez Ko­ściół, sądzi aktor Krzysz…

Źródło: Watykańska okupacja – Krzysztof Pieczyński