MONSTRA WYŚWIĘCONE


W roku 1962, podczas słynnego Soboru Watykańskiego, biskupi otrzymali wewnątrzkościelną instrukcję „Crimen sollicitationis”. Ten napisany po łacinie dokument odnosi się do licznych przypadków homoseksualizmu i zoofilii wśród duchownych, zwłaszcza zaś pedofilii, która w kościele przybrała rozmiary plagi. Dokument to w gruncie rzeczy recepta, jak być pedofilem i nie ponieść za to kary.

via Jak być pedofilem i nie ponieść za to kary — TABLOID ONLINE

IGRASZKI spec…


To, że ludzie spiskują jeden przeciwko drugiemu, wiadomo od zawsze. Cała historia to jeden wielki spisek i konspiracja. To zakulisowe działania, sekrety kochanek królów, nieślubne dzieci, miłosne schadzki i orgie na tyłach zamków i plebani, dyskretni truciciele, potężni okultyści i magowie pozostający w cieniu, zadowalający się dyskretną kontrolą. I tak jest po dziś dzień. Wiele […]

via 90% teorii spiskowych jest tworzona przez spec-służby w celu dezinformacji i zastraszania — Strona Jarka Kefira: ciekawe, niesamowite, niewyjaśnione. Tematy tabu odważnie i bez schematów