sołtyska z ?


Masz taką panią premier, na jaką zasłużyłeś. Twoja nie zna daty wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jednej z najważniejszych dat w historii Polski. Ale po co jej taka znajomość? Grunt, że zna datę, kiedy Polskę będzie z tej Unii wyprowadzała!

via Czeci. Dziewięćdziesiąty czeci — życie umysłowe

Reklamy

Nie ma takich bredni, w które ludzie nie byliby w stanie uwierzyć. S. Lem. – PolskiAteista.pl


Kłamstwa i manipulacje tekstami świętych ksiąg to cecha religii zorganizowanych. Kościół Katolicki jest wzorem, jak  straszyć wiernych, by byli posłuszni swoim pasterzom. Nauka o piekle. Co mówi katechizm ? „KKK 1035 Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią męki, …

Źródło: Nie ma takich bredni, w które ludzie nie byliby w stanie uwierzyć. S. Lem. – PolskiAteista.pl