sołtyska z ?


Masz taką panią premier, na jaką zasłużyłeś. Twoja nie zna daty wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jednej z najważniejszych dat w historii Polski. Ale po co jej taka znajomość? Grunt, że zna datę, kiedy Polskę będzie z tej Unii wyprowadzała!

via Czeci. Dziewięćdziesiąty czeci — życie umysłowe

Reklamy