malowane sztachety


W Dreznie w r. 1862 wyszła niewielka – dziś już zapewne przestarzała – książeczka Notice sur les principales familles de la Pologne, podpisana G.B. Według Estreichera autorem był Breza, według Bara St. K. Kossakowski. Jest to spis 729 rodów tzw. szlachty karmazynowej, tj. tej, której przedstawiciele z tytułu swoich urzędów zasiadali w senacie. Kossakowski daje […]

via Mieczysław Grydzewski – „Rody polskiej szlachty karmazynowej” [1950] — Zapisz.org