Dariusz Stokwiszewski: „Demokracja” wg PiS i kartka z historii Polski


Na początek wróćmy do historii naszego kraju, która zdeterminowała (jak to zazwyczaj bywa) późniejsze jego losy. O ile jeszcze w XVI wieku Rzeczypospolita była stosunkowo silnym państwem europejskim, to wiek XVII był w jej długiej historii stuleciem wojen niszczących ją doszczętnie.

Źródło: Dariusz Stokwiszewski: „Demokracja” wg PiS i kartka z historii Polski