Zbrodnicze plemię « Dziennik gajowego Maruchy


Fragment broszury Jana Polaka pt: „Zbrodnicze plemię”. Admin Dla pobożnych Żydów Talmud jest księgą świętą i „uczy Żydów życzliwości i uczynności dla narodów współzamieszkałych”, jak twierdzi Samso…

Źródło: Zbrodnicze plemię « Dziennik gajowego Maruchy