Sąd wypuścił Czeczena … źle by zniósł odosobnienie … – YouTube