„Żydzi realizują postulaty Hitlera” – J. Międlar, dr Z. Kękuś, P. Rybak i M. Podlecki (87) – YouTube