Kolęda – Okupant zbiera coroczny haracz od niewolników. – YouTube