Durczok: „Do żadnego pojednania nie dojdzie. Ten bandytyzm trzeba wypalić” – YouTube