Kod Jezusa: „Kości Jana Chrzciciela” (E6) Kod Jezusa: „Kości Jana Chrzciciela” Lektor PL online – VOD


Jan Chrzciciel, pustelnik, prorok, niemal równolatek Chrystusa, jego narodziny były owocem cudu. Według Ewangelii miał być wysłańcem, który miał przygotować świat na przyjście Jezusa. Same szczątki Chciciela były przez wieki przedmiotem walk największych wodzów tego świata. Teraz ciało świętego Jana znajduje się w kilkunastu miastach świata – m.in. w Damaszku, Moskwie, Sienie, Stambule i Gnieźnie. Jaka tajemnica wiąże się z osobą i szczątkami Jana Chrzciciela?

Źródło: Kod Jezusa: „Kości Jana Chrzciciela” (E6) Kod Jezusa: „Kości Jana Chrzciciela” Lektor PL online – VOD