O posągu Świętowita na Arkonie… — blog polski


. . Niestety nie wiemy dokładnie, jak naprawdę wyglądał historyczny posąg Świętowita na Arkonie. Artystyczna jego wizja z roku 1772, pokazana w wiki (https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99towit) wydaje się mało prawdopodobna. . . Na znanym obrazie Lauritsa Tuxena, przedstawiającym powalony na rozkaz biskupa Absalona posąg Świętowita w zdobytej Arkonie, artysta także kierował się własną wyobraźnią, a ponadto nie […]

via O posągu Świętowita na Arkonie… — blog polski