Perełka — życie umysłowe


Agent Tomek zaczął sypać. Mówi o przestępczej działalności Kamińskiego i Wąsika. Czy agent Tomek jest wiarygodny? Oto świadectwo wiarygodności, którego nikt podważyć nie może. Wystawione przez tego pana, o którego kryształowej uczciwości zaświadczył sam pan Duda dekretem łaski. Kryształowy Kamiński wystawia opinię agentowi. W skrócie – wybitna perełka

via Perełka — życie umysłowe