Dr Z. Kękuś (PPP 225) Krzysztof Bosak nie może być kandydatem na prezydenta Polski – YouTube