Dokąd żydzi dążą? — Justice4Poland.com


by Gracie Krulas on Facebook W głowie utkwiła im nadzieja opanowania całego świata, marzą ciągle o zniszczeniu wszystkich innowierców, aby oni mogli zasiąść na tronie Europy Azyi, Afryki itd.(.) walka narodu Izraela o wszechwładzę, która była obiecaną Abrahamowi, a która wydartą mu została przez Krzyż. Rząd żydowski czuwał i czuwa dotąd bezustannie nad swoim narodem, […]

Dokąd żydzi dążą? — Justice4Poland.com