OPALANIE WYMION, BICIE… – ZOBACZCIE HORROR HODOWLI BYDŁA MLECZNEGO – Odkrywamy Zakryte


Opalanie wymion, bicie ostrymi narzędziami… – to tylko niektóre powszechnie stosowane praktyki w hodowli bydła mlecznego.

Źródło: OPALANIE WYMION, BICIE… – ZOBACZCIE HORROR HODOWLI BYDŁA MLECZNEGO – Odkrywamy Zakryte

Reklamy